FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत क्षेत्रगत खर्च विनियोजन l

७८/७९ 09/24/2021 - 11:37 PDF icon क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च.pdf

आ.व. २०७८/०७९ का स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरु l

७८/७९ 09/24/2021 - 11:17 PDF icon budget 78.79.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम l

७८/७९ 08/18/2021 - 16:23 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को प्रस्तावित बजेट तथा खर्च l

७७/७८ 06/27/2021 - 15:35 PDF icon बजेट.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम l

७७/७८ 10/01/2020 - 17:56 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम 2077.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/13/2020 - 17:09 PDF icon प्रास्तावित बजेट २०७७.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

02/10/2020 - 12:36 PDF icon Raaj patra niti tatha karyakram 2076 ra 77.pdf

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु l

01/21/2020 - 14:31 PDF icon SuTRA __ संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण.pdf

नेपाल सरकार बाट प्राप्त आ .व. ०७५/०७६ को सशर्त अनुदान तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 10/14/2018 - 17:16 PDF icon Conditional Budget of Duduwa 2075.pdf

डुडुवा गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट

७५/७६ 08/29/2018 - 15:00 PDF icon Niti.pdf