FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रयोगशाला सामाग्री तथा केमिकल खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

८०/८१ 04/09/2024 - 14:02 PDF icon suchana1.pdf

कटैहिया विपत यादवको घर देखि पी.सी.सी. सम्मको बाटो निर्माण, हलबलडोली समसुद्दिन खाँको घर देखि बसारतको मील सम्म बाटो निर्माण, बाबापुर्वा मेन रोड देखि उत्तरको इनार सम्म पी.सी.सी, विश्राम मौर्यको घरको अगाडी पी.सी.सी., सिधनिया तपसी बाबा सडक निर्माणको सूचना !

८०/८१ 04/07/2024 - 11:41 PDF icon वडा नं. ३ र ४.pdf

अमृत पुर्वा मूल सडक देखि डाक्टर कुर्मीको घर सम्म बाटो निर्माण, चन्द्र राम लोनियाको घर देखि मूल सडक सम्म बाटो निर्माण, गुरुदिन कोरीको घर देखि राम प्रघट धोबीको घर सम्म बाटो निर्माण कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

८०/८१ 04/07/2024 - 11:33 PDF icon वडा नं. २.pdf

वडा नं. ५ डुडुवा खोला पुल देखि जोगी डाडा सम्म कालो पत्रे सडक निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

८०/८१ 04/07/2024 - 11:29 PDF icon वडा नं५ डुडुवा खोला पुल देखि जोगी डाण सम्म कालो पत्रे सडक निर्माण.pdf

वडा नं. ५ खेलकुद मैदानसोको दक्षिण बाटो निर्माण, भिम कसेराको घर देखि दक्षिणको सडक पी.सी.सी. र डलैपुर चर्च अगाडिको अधुरो पी.सी.सी. निर्माणको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

८०/८१ 04/03/2024 - 11:17 PDF icon naya suchanma.pdf

ज्ञानदिप मा.वि. डलाईपुरमा पर्खाल निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको पुन : सूचना !!

८०/८१ 04/03/2024 - 11:13 PDF icon puna suchana.pdf

बाबा गाउँको मूल सडक देखि भिल्लोरपुर्वा सम्मको पी.सी.सी बाटो निर्माणका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!!

८०/८१ 03/26/2024 - 14:38 PDF icon suchana.pdf

ज्ञानदिप मा.वि. डलाईपुरमा पर्खाल निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

८०/८१ 03/17/2024 - 17:02 PDF icon Bid_Document_Works_SQ_DRM_SQ_Works_07_2080-81-4.pdf

पशु औषधी खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!

८०/८१ 01/09/2024 - 14:16 PDF icon Notice-1.pdf

औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

८०/८१ 01/04/2024 - 12:44 PDF icon Notice.pdf

Pages