FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं. १, ५ र ६ को मुल सडक स्तर उन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना !!

02/19/2020 - 14:56 PDF icon suchana.pdf

आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना !!

12/15/2019 - 15:53 PDF icon img272.pdf

पशु स्वास्थ्यका औषधी खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

11/08/2019 - 18:46 PDF icon file1.PDF

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रिवितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको दोस्रो पटक बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

10/15/2019 - 11:10 PDF icon tender1.pdf

एलोपेथिक औषधी, ल्याबका सामाग्री र पशु स्वास्थ्यको औषधी खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

08/27/2019 - 13:21 PDF icon बोलपत्र आव्हानको सुचना.pdf

फलफूल विरुवा खरिद सम्बधि पुन सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

07/30/2019 - 15:12 PDF icon img076.pdf

नदी जन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रीवितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

७५/७६ 07/26/2019 - 13:17 PDF icon img077.pdf

फलफूल बिरुवा खरिद सम्बन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

७५/७६ 07/14/2019 - 12:01 PDF icon convert-jpg-to-pdf.net_2019-07-14_08-15-04.pdf

जब्दहवा मन्दिर देखि उत्तर जाने मुल सडकमा माटो पटान तथा ग्रावेल र जनएकता समाजको कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

७५/७६ 06/18/2019 - 16:49 PDF icon suchana.pdf

सन्तलिया गाउँ बाटो निर्माण बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!

७५/७६ 06/09/2019 - 11:14 PDF icon ss.pdf

Pages