FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

फलफूल विरुवा खरिद सम्बधि पुन सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

07/30/2019 - 15:12 PDF icon img076.pdf

नदी जन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रीवितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

७५/७६ 07/26/2019 - 13:17 PDF icon img077.pdf

फलफूल बिरुवा खरिद सम्बन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

७५/७६ 07/14/2019 - 12:01 PDF icon convert-jpg-to-pdf.net_2019-07-14_08-15-04.pdf

जब्दहवा मन्दिर देखि उत्तर जाने मुल सडकमा माटो पटान तथा ग्रावेल र जनएकता समाजको कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

७५/७६ 06/18/2019 - 16:49 PDF icon suchana.pdf

सन्तलिया गाउँ बाटो निर्माण बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!

७५/७६ 06/09/2019 - 11:14 PDF icon ss.pdf

एलोपेथिक औषधी सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना !!

७५/७६ 05/02/2019 - 15:39 PDF icon New Doc 2019-05-02 11.07.40.pdf

सडक र नाली निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्ववानको सूचना !!

७५/७६ 04/30/2019 - 18:16 PDF icon New Doc 2019-04-30 12.54.02.pdf

बहुउद्देश्यीय हल निर्माण तथा डिप ट्युबवेल निर्माण सामाग्री सम्बन्धि बोलपत्र आह्ववानको सूचना !!

७५/७६ 04/21/2019 - 13:56 PDF icon Scan1.PDF

बिउ संकलन केन्द्र र सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्ववानको सूचना !!

७५/७६ 04/05/2019 - 13:57 PDF icon sssssss - Copy.pdf

यान्त्रिक उपकरणहरु खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आहवानको सूचना !!

७५/७६ 04/02/2019 - 14:42 PDF icon Pages from sssssss.pdf

Pages